Over mij - Reëel, in relatie & huwelijk

Jan Duits


Relatietherapeut & Huwelijkstherapeut - Gestalttherapeut & Coach

Mijn naam is Jan Duits. Al meer dan 30 jaar geef ik begeleiding aan partners in relatie - huwelijk, alsook individuele (relatie)therapie. Mijn praktijk staat in Zeist. 

Het leven zie ik als een doorgaand leerproces. Soms kan het leven of een situatie moeilijk zijn, dat je er -samen- niet meer uitkomt. Dat kan confronterend en pijnlijk zijn. Mijn hulp kan uitkomst bieden. Samen kunnen we nieuwe mogelijkheden ontdekken die leiden naar duidelijkheid en verbetering in allerlei opzichten.

Dat het leven kan tegenzitten om allerlei redenen,  een relatie/huwelijk niet altijd vanzelf gaat... dat zal je niet onbekend voorkomen. Soms kunnen problemen je overspoelen, je ziet het niet meer zitten... Of dat je door een gebeurtenis zo emotioneel geraakt bent, dat het niet meer lukt om daarvan te her-stellen. Ik denk aan situaties als: de spanningen met je partner lopen te hoog op, ergernissen die blijven 'rondzingen', sommige gedragingen bij je partner waar je moeite mee hebt, emoties waar je geen grip op krijgt, een ingrijpende gebeurtenis, verliefdheid: 'wat nu?', familieperikelen, problemen rond opvoeding, onvervuld verlangen, sleur, te weinig intimiteit...

Over onmacht en 'niet weten' als je bent vastgelopen.

Mijn ervaring is dat ruzies en terugkerende problemen in een relatie of huwelijk, vaak ontstaan door onmacht, het 'niet weten'. Dat 'niet weten' zorgt er dan voor dat je in eenzelfde soort van emotioneel reageren gevangen komt te zitten. Je probeert het op te lossen maar het lukt niet. Emoties kunnen hoog oplopen tussen partners, soms komt dat zomaar uit de lucht vallen. Het omgekeerde gebeurt ook vaak: emoties en gevoelens die ingehouden worden, niet of te weinig praten, je weet niet wat er in de ander omgaat...

Ons gedrag heeft altijd een reden, actie < > reactie. Soms overzie je het niet meer, er gebeurde al zoveel... je ziet door de bomen het bos niet meer. Wat kun je nog doen? Je weet het niet meer en loopt steeds vast door een ingesleten patroon, je merkt dat je niet meer verder komt en bent er moe van.

Wat gaat er mis?

Partners in relatie/huwelijk kunnen pijnlijk vastlopen in het contact, wat heel frustrerend kan zijn. Wat heb je dan nodig om dat vastlopen -blijvend- te voorkomen? Een veelgestelde vraag aan mij bij de start van relatietherapie. Mijn ervaring is dat de eerste therapiesessies vaak al snel wat meer duidelijkheid geven, merken dat door een nieuwe ervaring verandering mogelijk is. 'Wederkerigheid' in je relatie / huwelijk is een belangrijke vaardigheid voor nu en de lange termijn. Omdat je in therapie al snel merkt wat ik hiermee bedoel, kun je er in de thuissituatie ook verder mee aan de slag.


Kanttekening: hoewel relatietherapie de kans op duidelijkheid en vooruitgang vergroot, kan ik niet met zekerheid zeggen dat problemen zullen worden opgelost. Echter, ik ben positief ingesteld om samen met jullie op zoek te gaan naar mogelijkheden die jullie relatie of huwelijk vooruit kan helpen. Ik geloof in de veerkracht van mensen in relatie en huwelijk... ('Liefde is een werkwoord', volgens Fons van Steenwegen; titel boek). Een relatiecrisis is zeker ook een motiverende kans om er zowel persoonlijk als samen, sterker en begripvoller uit te komen.

Wederkerigheid is wat iedere relatie/huwelijk vooruit helpt.

Wat iedere relatie/huwelijk goed kan gebruiken: ? Dat is wederkerigheid! In mijn werkwijze gaan we werken aan de beste wisselwerking, wisselwerking waar je samen beter van wordt. .

Hoe weet ik dat?

Sinds ik me kan heugen fascineert het menselijk bestaan mij. Over hoe we in elkaar steken, waarom we doen wat we doen, het effect van emoties, over communicatie en contact, de tegenstrijdigheden van het leven onder invloed van angst, etc. Zoals aangegeven heb ik al vele jaren een praktijk als relatieherapeut / huwelijkstherapeut, en als gestalt-psychotherapeut (bij persoonlijke levensvragen en relationele problemen in brede zin). Ik zie menesen als relationele wezens: we hebben anderen nodig om onszelf te leren kennen, en anderen ook. Leven is in contact zijn met de wereld om ons heen, contact is er altijd.

Mijn inspiratiebron, scholing, supervisie.

Mijn inspirerende vak heb ik geleerd vanuit: diepgaande interesse, levenservaring (niets menselijks is mij vreemd), verdiepende scholingen, individuele leertherapie, diverse trainingen, intervisie met collega's en supervisie van diverse supervisoren die mij in staat stelden steeds beter te worden in mijn vak. Sinds enige tijd bespreek ik casuïstiek uit de praktijk en mijn rol als therapeut, met supervisor Jan Lens. Voorheen had ik 15 jaar lang supervisie van Georges Wollants (auteur van het boek: 'Gestalttherapy, Therapy of the situation').

Meer over mijn inspiratiebronnen.

Belangrijk voor mijn vak is dat mijn visie en werkwijze goed onderbouwd is door een breed gedragen theoretisch kader. Kurt Lewin (een pionier van gestalttherapie) stelde lang geleden al: 'Niets is zo praktisch als een goede theorie'. Daar ben ik het helemaal mee eens, niet alleen ervaren en zelf uitdenken maar ook mezelf te inspireren door te lezen, kijken, bladeren, verdiepen, bespreken, bestuderen, toepassing voor mezelf en in mijn praktijk.

Welke mensbenaderingen heb ik ontdekt om mee te werken? Dat is in de eerste plaats de gestalttherapie. Ik heb zo'n 35 jaar geleden alweer met gestalttherapie kennis mogen maken. Het is voor mij de meest waardevolle inspiratiebron gebleven in leven en werk.

Essentiele kenmerken van gestalttherapie zijn: de beleving van de situatie hier-en-nu (dat is voor iedereen altijd anders, niemand heeft dezelfde beleving, ieder mens is uniek); gewaar te zijn van jezelf in contact/relatie met de ander, het andere; de mens niet zozeer te zien als individu, maar meer als zijnde deelgenoot van de reële situatie; we zijn relationele wezens en staan aldoor in verbinding met onze omgeving. Aldus, gestalttherapie is gericht op wat er gebeurt in het contact -de wisselwerking- tussen mens en omgeving; relatietherapie gaat van hetzelfde idee uit wat mij betreft.

Mijn professionele kennis en aanpak heb ik verder geïntegreerd met: 'Emotionally Focused Therapy - EFT / Houd me vast' van Sue Johnson"; 'Intiem converseren in partnerrelaties' van Dan Wile; 'Liefde is een werkwoord' van Alfons van Steenwegen; 'Emotiegerichte Psychotherapie / Facilitating Emotional Change van Lesly Greenberg; 'Differentiatie, wederkerigheid en seks binnen het huwelijk en in partnerrelaties' van David Schnarch en Esther Perel; 'De 7 pijlers van een goede relatie' van John Gottman.

Wat anderen zeggen:

Mensen ervaren mij als begripvol en betrokken, snel vertrouwd en stap-voor-stap tot de kern kunnen komen, niet eindeloos over de problemen praten, te kijken naar wat goed gaat ook, respectvol confronterend soms, met humor tussendoor. 'Hij zet je aan het ‘werk’ zonder het gevoel te krijgen dat je aan het werk bent, oplossingen geeft hij niet (die ontdek je zelf, therapie is het proces van ontdekken van nieuwe mogelijkheden die het beste bij je passen'.


Heb je een vraag?

Stuur mij gerust een mail:  janduits@reeel.nl of bel me via: 0640801010


AVG in mijn praktijk – de hoofdlijnen:

In mijn praktijk worden gebruik persoonsgegevens van persoonlijke voor andere dan verwerkt van uitgewisseld met derden. Je gegevens zijn tegen onbevoegde toegang. De uiterste bewaartermijn is 15 jaar.


Je het recht om te weten en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden. Ook heb je recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens (voor zover de privacy van een ander niet wordt geschaad).


Informatie aan derden kan worden uitgevoerd als toestemming voor geeft.

Mijn registraties:

Ik ben als Gestalt Psychotherapeut en Relatietherapeut geregistreerd bij:

NVAGT - Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalt Therapie

NVAGT

Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalt Therapie

EAGT - Europese Vereniging voor Gestalttherapie

EAGT

Europese Vereniging voor Gestalttherapie

RBCZ - Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg

RBCZ

Aanmelden Beroepsoefenaren Complementaire Zorg

Registerplein - Kwaliteitskeurmerk Sociaal Professionals

Registerplein

Kwaliteitskeurmerk Sociaal Professionals

Mijn code AGB: 90-040930
Praktijkcode: 90-19324

NVAGT-beroepscode : over verantwoordelijkheid, zorgvuldigheid, vakbekwaamheid, klachtrecht, etc.


Kamer van Koophandel: 58020632


BTW-nummer: 93704264B 01