Veelgestelde vragen

1: Waarom helpt relatietherapie?

Relatietherapie is een effectieve manier om problemen op te lossen voor de lange termijn. Je leert nieuwe manieren van omgaan met elkaar waar je beiden voordeel van hebt. Ook kan probleem-verheldering en duidelijkheid verkrijgen over iets, helpen om te weten te komen achterhalen hoe je verder wilt, en kunt. Misschien zie je de situatie nu somber in en denk je soms aan scheiden, toch nodig ik je uit om relatietherapie te proberen. Er zijn in mijn ervaring altijd mogelijkheden te vinden om je situatie te verbeteren en weer positief te worden. Soms kan verandering zelfs snel gaan, nieuw perspectief zien, weer uitdaging, de liefde voelen, er samen voor te gaan, een nieuwe start! 

2: Hoe komt het dat we vastlopen?

Veel partners in relatie hebben er weleens last van, over sommige kwesties raken ze maar niet uitgepraat. Je hebt een goed gesprek, er is weer intimiteit, seks wellicht... maar toch sluipt dat negatieve er weer in, afstand neemt weer toe... Om moedeloos van te worden. Misschien herken je dit patroon in jouw relatie. Het probleem is bijna altijd - zo is mijn ervaring- dat je samen gevangen komt te zitten door een vast patroon van wisselwerken met elkaar: actie < > reactie. De vraag is: 'hoe kom je uit deze negatieve cirkel van wisselwerken? Accepteren dat het is wat het is, zo laten? Of samen een nieuwe stap wagen, te ontdekken hoe jullie relatie weer vooruit kan, echt vooruit, niet meer vast te lopen in de dezelfde negatieve cirkel. Relatietherapie kan je helpen weer vooruit te komen.

Relatietherapie is een bijzondere vorm van relationele hulp. Helaas kan iedere relatie, ieder huwelijk een keer vastlopen, om verschillende redenen. Beiden wil je het beste voor elkaar, de liefde kan bloeien, te verlangen naar verdieping, gelukkig zijn samen. Relatietherapie gaat over het samenspel tussen jullie, niet zozeer om individuele verandering,  maar om de relatie die in therapie gaat, jullie wisselwerking . Maar wat te doen als de liefde ver te zoeken is? Het is niet meer zoals je zou willen, kan het nog goed komen? Soms kunnen problemen tot een relatiecrisis leiden, dat je jezelf afvraagt: 'komen we hier ooit nog uit?' Ik weet vanuit jarenlange ervaring dat het mogelijk is om weer goed in contact te komen met elkaar, de negatieve cirkel achter je te laten door nieuwe communicatie te leren en nieuwe inzichten te ontdekken...

4: Voor wie?

Relatietherapie is effectieve hulp voor partners en geliefden met een duurzame relatie. Als je lang samen bent moet je soms wat zeilen bijzetten. Een huwelijk van relatie gaat niet altijd vanzelf. Soms is het ook hard werken om het elkaar naar de zin te maken en de boel te regelen. Bijvoorbeeld: hoe ga je met het anders zijn van je partner, hoe je goed contact met elkaar, hoe zit het met waardering en respect jegens elkaar, praten over intimiteit, kwetsbaarheid zijn, wederzijds vertrouwen, vermogen. 

Relatietherapie bij Reëel staat open voor allerlei relaties: vrouw-man; vrouw-vrouw; man-man; transgenderrelatie; voor ex-partners na een scheiding; ouder-kind; familierelatie en werkrelatie.

5: Mijn partner heeft een sterk karakter, is verandering wel mogelijk?

De vraag is of mensen kunnen veranderen? Er is een gedachtegang dat mensen met een  bepaald karakter maar moeilijk kunnen veranderen. Het is aangeboren en je moet er maar mee leren leven.... Ik denk dat dit maar gedeeltelijk klopt. Veel van ons gedrag is aangeleerd en iets wat aangeleerd is kun je ook veranderen, mits de omstandigheden dat mogelijk maken. Zo kijk ik er tegenaan, en zo heb ik het vaak zien gebeuren in mijn leven en praktijk. Therapie is bij uitstek een manier, vanuit veiligheid en uitdaging om te kunnen groeien, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt...

6: Wat kan er veranderen in je relatie door therapie?

Een relatie kan verbeteren als je samen bereid bent te onderzoeken hoe problemen kunnen worden opgelost, voor een fijne en succesvolle relatie. Veruit de meest mannen en vrouwen willen het liefst een duurzame en veilige relatie, gebaseerd op: liefde, vriendschap, vertrouwen, intimiteit, zingeving. Bij dit verlangen hoort ook de vaardigheid om samen tegenslagen aan te kunnen en het vermogen om problemen op te lossen.

7: Hoe lang duurt relatietherapie?

Een veranderingsproces relatietherapie kan soms snel gaan, minder dan vijf sessies. Mijn ervaring is dat succesvolle relatietherapie wel enige tijd nodig heeft, denk aan ongeveer acht tot tien sessies (tijdsbestek van drie tot zes maanden) Bedenk, als je al wat langer samen bent en sommige problemen al wat langere tijd in de relatie sluimeren, dat nieuwe manieren van omgaan met elkaar nodig heeft om uit te proberen, eraan te wennen, en te ontdekken wat het beste voldoet. Vanuit mijn ervaring en de wetenschap is bekend dat een gedragsveranderingsproces binnen een huwelijk of relatie, gemiddeld zo'n negen maanden duurt. Let wel, het hele proces van samen vooruit komen is op zichzelf uitdagend en verrijkend...

8: Hoe werkt het?

Als je uit de negatieve interactie cirkel (oude patronen) kunt blijven, heb je samen al heel veel gewonnen. Echter, nieuwe interactie is een gezamenlijk leerproces, dat je niet zelfs snel onder de knie hebt. Een nieuwe en betere manier van beginnen met elkaar procedure en gewenning, waarbij je bereid moet zijn elkaar te helpen om vooruit te komen. Bedenk dat deze bezigheid -het veranderingsproces- en boeiend proces is. Je leert jezelf en jouw partner diepgaander kennen door de nieuwe en verdiepende van contact maken met elkaar. Dat wil zeggen dat je nieuw gedrag ontwikkelt en meer -psychologisch inzicht krijgt in jezelf en bij jouw partner. Samen ga je door jullie weerstand (gepaste tegenwerking) heen om de relatie te laten groeien.

9: Is alleen aan je relatie werken ook mogelijk?

Bij relatietherapie is het uitgangspunt dat de relatie in therapie gaat, samen werken aan je relatie. Maar soms zijn er omstandigheden dat je niet samen in therapie kunt of wilt. In dat geval is er zeker ruimte om alleen aan je relatie werken. Mocht het wenselijk zijn dan kan de andere partner altijd nog aansluiten. Als dat een optie wordt -je partner erbij betrekken- dan kunnen we samen bekijken hoe we dat het beste in kunnen passen. Hoe dan ook, ik stel me heel flexibel op, het uitgangspunt is wat het beste  voor jou / jullie relatie kan werken.

10: Wat is de visie en werkwijze?

Contact is de eerste realiteit in het leven. Relatietherapie en individuele gestalttherapie door mij gegeven, heeft als uitgangspunt het contact tussen mensen te bevorderen. Leven zonder contact bestaat niet, er is altijd contact tussen mensen en contact met de omgeving. Ik denk en werk vanuit het idee dat mensen zich ontwikkelen in relatie met anderen. Mijn werkwijze is relationeel gericht, gebaseerd op de theorie van de Gestalttherapie, de therapie van het contact en de situatie (Georges Wollants), aangevuld met de EFT -aanpak (Sue Johnson; Houd me vast), De 7 pijlers van een goede relatie ( John Gottman),

11: Komt eenzaamheid vaker voor in relaties?

Eenzaamheid komt in huwelijken en relaties veel voorHoewel je veel samen bent, is het toch mogelijk dat gevoelens van eenzaamheid kunnen toenemen. Hoe kan eenzaamheid in een relatie-huwelijk sluipen? Wat gaat er mis. Het is voor veel mensen moeilijk om vanuit kwetsbaarheid te spreken en erop te reageren, de juiste aandacht te geven. 

Hoewel partners van goede wil zijn om er echt voor elkaar te zijn, kan er desondanks toch afstand en eenzaamheid in de relatie sluipen. Een diepe vorm van eenzaamheid is 'existentiële eenzaamheid'. Dit gevoel van eenzaamheid is een diep verlangen aan emotionele aandacht dat niet voldoende gedeeld wordtRelatietherapie stelt je in staat een veilige situatie te creëren, om onderliggende -kwetsbare- gevoelens bespreekbaar te maken en je gesteund te kunnen voelen, weer betrokken te zijn voor elkaar.

12: Hoe kun je fijn jezelf zijn in relatie met je partner?

Lekker jezelf kunnen zijn in wisselende omstandigheden, samen met je partner, wie wil dat niet. Goede communicatie, het verschil maken en toch betrokken blijven bij elkaarJe eigen koers kunnen gaan en weten dat je partner dat ook nodig heeft, maar dat je samen de verbinding voelt, dat het goed zit. De juiste dynamiek, die energie geeft aan beiden alsook de hele situatie.